МИНИЙ ОРОЛЦОО

Lights


Хэнтий аймгийн Норовлин суманд эхний ээлжийн номнуудаа илгээлээ


Сумын номын сан баяжуулах аяны дараагийн зогсоол Завхан аймгийн Их-Уул, Дорнод аймгийн Чойбалсан сумууд байх болно. Иймд та бүхэн доорхи хаягаар номнуудаа ирүүлнэ үү.

Монгол улсын

ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

72%

28%

72% Complete


Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр орон нутагаас иргэдийн өмнө тулгарсан асуудал, шаардлагад илүү нийцсэн шийдвэр гаргадаг болно

Дэлгэрэнгүй

"Иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэнд хяналт, шинжилгээ хийх” судалгааны ажлын танилцуулга, хэлэлцүүлэг боллоо

<br>
Түр хугацааны ажилтан сонгон шалгаруулж авна

22-03-2018

"Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо" хөтөлбөрийн 2-р шатанд өргөдөл хүлээн авч байна.

07-03-2018

Залуу сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулж байна

03-03-2018

"Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо" хөтөлбөрийн 1-р шат үргэлжилж байна

28-02-2018


28


2017/1

"Иргэдийн оролцоо II" төслийн танилцуулга

01


2017/1

Шууд ардчилал-иргэдийн оролцоо (Иргэний танхим, Орон нутгийн хөгжлийн сан)

01


2017/1

"Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ" судалгааны тайлан

01


2017/1

Багийн түвшинд иргэдийн оролцоо, эргэх холбоог сайжруулах нь: иргэдийн хурлын гарын авлага

01


2017/1

“Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд төсөв, иргэдийн оролцоог үр дүнтэй ашигласан туршлага, сургамж”


Б. Цэнд-Аюуш
илгээсэн санаачлага

HI how are you

HI how are you...

22/06/2017

0
748

Б. Цэнд-Аюуш
илгээсэн санаачлага

dainuu

dainuu...

19/06/2017

0
176

android
илгээсэн санаачлага

tttt

tttt...

19/06/2017

0
165