Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.
slider image


Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын дунд бүтээлийн уралдаан зарлалаа


Иргэдийн өдөр тутмын амьдралд тулгарч буй хууль эрх зүйн мэдлэгтэй холбоотой үүсч байгаа асуудал, түүнийг шийдвэрлэж буй арга зам нөхцөл байдлыг судалсан 3 жилийн судалгаанаас харахад иргэдийн 54,8%-д хууль эрх зүйн ямар

Монгол улсын

ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

72%

28%

72% Complete


Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр орон нутгаас иргэдийн өмнө тулгарсан асуудал, шаардлагад илүү нийцсэн шийдвэр гаргадаг болно

Дэлгэрэнгүй

Түүний өөрчлөлтийн түүх

“Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнөх би, өнөөдрийн би хоёрын хооронд том зай, өөрчлөлтүүд бий” 

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын дунд бүтээлийн уралдаан зарлалаа

24-09-2019

Иргэдийн бүлэг, холбоод, СӨХ болон ИНБ-уудын дунд уралдаан зарлалаа.

19-09-2019

+ОРОЛЦОО гэрэл зургийн уралдааны дүн гарлаа

18-09-2019

Түүний өөрчлөлтийн түүх

17-09-2019


29


2017/1

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан хууль зүйн мэдлэг олгох сургалт, уулзалт зохион байгуулах ажлын даалгавар

06


2017/1

Олон нийтэд зориулсан кампанит ажил зохион байгуулах 2 ажлын удирдамж

08


2017/1

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролд бидний оролцоо уралдааны удирдамж

05


2017/1

Иргэдийн оролцоотой сумын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах жишиг арга зүй_2019

21


2017/1

ИРГЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛ, МЭДЛЭГТ ЗОРИУЛСАН ЗОРИЛТОТ НЭВТРҮҮЛЭГ БЭЛТГЭХ ONLINE-TV СТУДИЙН ТЕХНИК ХЭРЭГСЭЛ НИЙЛҮҮЛЭХ, СУУРИЛУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ БАРИМТ БИЧИГ


Брийзи Крис
Брийзи Крис
илгээсэн санаачлага

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ авна уу. Уул нь тэтгэвэртээ гарах насны л хүн харагдана....

19/04/2018

0
6710

Брийзи Крис
Брийзи Крис
илгээсэн санаачлага

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ авна уу. Уул нь тэтгэвэртээ гарах насны л хүн харагдана....

19/04/2018

0
557

Брийзи Крис
Брийзи Крис
илгээсэн санаачлага

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ авна уу. Уул нь тэтгэвэртээ гарах насны л хүн харагдана.....

19/04/2018

0
646