МИНИЙ ОРОЛЦОО

Lights


Шар хагтын аманд 300 ширхэг шинэс модыг суулгав


Шар хагтын ам өмнө нь битүү ой байсан боловч хүмүүс олноор ирж суурьшихын хэрээр мод нь цөөрч хэдэн ширхэг мод, баахан олон хожуултай үлджээ. 
Lights


"Ирээдүйнхээ төлөө оролцъё" видео бичлэгийн оролцогчид маргааш уулзана.


ХЗДХЯ, ШХА-ийн хамтарсан "Иргэдийн оролцоо II" төслөөс зарласан "Ирээдүйнхээ төлөө оролцъё" видео бичлэгийн оролцогчид маргааш буюу 2018 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр ХЗҮХ-ийн байрны 304 тоотод уулзана. 

Монгол улсын

ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

72%

28%

72% Complete


Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр орон нутагаас иргэдийн өмнө тулгарсан асуудал, шаардлагад илүү нийцсэн шийдвэр гаргадаг болно

Дэлгэрэнгүй

"Ирээдүйнхээ төлөө оролцъё" видео бичлэгийн уралдаанд оролцогчид маргааш уулзана.

ХЗДХЯ, ШХА-ийн хамтарсан "Иргэдийн оролцоо II" төслөөс зарласан "Ирээдүйнхээ төлөө оролцъё" видео бичлэгийн оролцогчид маргааш буюу 2018 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 18.00 цагт ХЗҮХ-ийн байрны 304 тоотод уулзана. <br>
"Ирээдүйнхээ төлөө оролцъё" 18-25 насны залуучуудад зориулсан видео бүтээлийн уралдааныг зарлаж байна.

21-05-2018

Иргэний оролцооны эрх зүйн зохицуулалт бүхий хуулиудын хялбаршуулсан 30 төрлийн нугалбар хэвлэгдэн гарлаа

17-05-2018

Монголын төр иргэддээ, экологидоо, нийслэлдээ “хайр”-тай юу

15-05-2018

1000 сонсохоор 1 үз: "Аймгийн эмзэг бүлгийн иргэдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх" төсөлтэй танилцлаа.

14-05-2018


22


2017/1

Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийг шинэчлэн найруулах хэрэгцээ, шаардлагын тандан судалгааны тайлан 2017 он

08


2017/1

"Ирээдүйнхээ төлөө оролцъё" уралдааны удирдамж_2

08


2017/1

"Ирээдүйнхээ төлөө оролцъё" уралдааны удирдамж_1

01


2017/1

ХАВСРАЛТ 9_"Монгол Улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ" судалгааны тайлан

01


2017/1

ХАВСРАЛТ 8_"Монгол Улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ" судалгааны тайлан


Брийзи Крис
Брийзи Крис
илгээсэн санаачлага

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ авна уу. Уул нь тэтгэвэртээ гарах насны л хүн харагдана....

19/04/2018

0
78

Брийзи Крис
Брийзи Крис
илгээсэн санаачлага

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ авна уу. Уул нь тэтгэвэртээ гарах насны л хүн харагдана....

19/04/2018

0
19

Брийзи Крис
Брийзи Крис
илгээсэн санаачлага

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ авна уу. Уул нь тэтгэвэртээ гарах насны л хүн харагдана.....

19/04/2018

0
21