Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.
slider image


Залуучууд төсөвт хөтөлбөр үргэлжилж байна


ХЗДХЯ, ШХА-ын хамтран хэрэгжүүлж буй Иргэдийн оролцоо төслийн дэмжлэгтэйгээр Өөрчлөлтийн төлөөх залуу эмэгтэйчүүд ТББ-аас Залуучууд төсөвт хөтөлбөрийг 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Хөтөлбөрт 21-35 насны нийт 39 залуучууд

Монгол улсын

ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

74%

26%

74% Complete


Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр орон нутгаас иргэдийн өмнө тулгарсан асуудал, шаардлагад илүү нийцсэн шийдвэр гаргадаг болно

Дэлгэрэнгүй

Түүний өөрчлөлтийн түүх

“Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнөх би, өнөөдрийн би хоёрын хооронд том зай, өөрчлөлтүүд бий” 

Залуучууд төсөвт хөтөлбөр үргэлжилж байна

21-10-2021

Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо хөтөлбөр эхэллээ

19-10-2021

ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРГҮЙ ЯЛЛАГДАГЧИД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ ТАЛААР СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО

18-10-2021

"ЗАСАГЛАЛД ЗАЛУУ СЭТГҮҮЛЧДИЙН ОРОЛЦОО-2021" ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА

30-09-2021


17


2017/1

Хууль бидний амьдралд комик цуврал

30


2017/1

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо_2019_Татаж авах

30


2017/1

Оролцооны 8 дахь шат ба иргэдийн бүлгийг үр дүнтэй чиглүүлэх нь_2019_Татаж авах

30


2017/1

Иргэдийн оролцоог зохицуулсан зарим хууль тогтоомжийг таниулах нь_2019_Татаж авах

30


2017/1

Төрийн алба ба ажлын байрны бэлгийн дарамт_2019_Татаж авах


Nmka Abe
Nmka Abe
илгээсэн санаачлага

Махны шалгалтыг сайжруулмаар байна

Захуудад зарагдаж байгаа махны чанарыг сайжруулах хэрэгтэй байна...

05/05/2017

0
9425