Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.
slider image


СОНГУУЛЬ 2020: “Хөзөр” мэддэггүй хүнд “том мод” ирдэг


Монгол Улс парламентын засаглалтай. Улсын Их хурал (парламент)-ын сонгуулийг дөрвөн жил тутамд нэг удаа явуулж 76 гишүүн сонгогддог. Мөн орон нутгийн сонгуулийг дөрвөн жил тутам явуулж, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн ху

Монгол улсын

ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

74%

26%

74% Complete


Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр орон нутгаас иргэдийн өмнө тулгарсан асуудал, шаардлагад илүү нийцсэн шийдвэр гаргадаг болно

Дэлгэрэнгүй

Түүний өөрчлөлтийн түүх

“Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо хөтөлбөрт хамрагдахаас өмнөх би, өнөөдрийн би хоёрын хооронд том зай, өөрчлөлтүүд бий” 

СОНГУУЛЬ 2020: “Хөзөр” мэддэггүй хүнд “том мод” ирдэг

21-05-2020

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын Тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн цахим Хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдана

14-05-2020

Залуучууд Төсөвт-2020 хөтөлбөрт өргөдөл хүлээн авах хугацаа 5 сарын 18 хүртэл сунгагдлаа

01-05-2020

Залуу сэтгүүлчдэд зориулсан менторшип хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ

21-04-2020


30


2017/1

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо_2019_Татаж авах

30


2017/1

Оролцооны 8 дахь шат ба иргэдийн бүлгийг үр дүнтэй чиглүүлэх нь_2019_Татаж авах

30


2017/1

Иргэдийн оролцоог зохицуулсан зарим хууль тогтоомжийг таниулах нь_2019_Татаж авах

30


2017/1

Төрийн алба ба ажлын байрны бэлгийн дарамт_2019_Татаж авах

30


2017/1

Залуучуудын оролцоо_Гарын авлага_2019_Татаж авах


Nmka Abe
Nmka Abe
илгээсэн санаачлага

Махны шалгалтыг сайжруулмаар байна

Захуудад зарагдаж байгаа махны чанарыг сайжруулах хэрэгтэй байна...

05/05/2017

0
1459