МИНИЙ ОРОЛЦОО

Lights


"Монгол Улсын хуулиуд дахь ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООНЫ талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ" судалгааны тайлан танилцуулга болно.


Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтарсан “Иргэдийн оролцоо II” төслөөс захиалгаар гүйцэтгэсэн “Монгол Улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ”-ний ажлын тайлангийн танилцуулгыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 13.30-16.00 цагт Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байрны 3 давхарт, 304 тоотод зохион байгуулна. 

Монгол улсын

ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

72%

28%

72% Complete


Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр орон нутагаас иргэдийн өмнө тулгарсан асуудал, шаардлагад илүү нийцсэн шийдвэр гаргадаг болно

Дэлгэрэнгүй

Иргэний оролцооны эрх зүйн орчны судалгааны танилцуулга, хэлэлцүүлэг болно

Энэ сарын 27-ны баасан гаригийн 13.30-16.00 цагийн хооронд "Монгол Улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ" судалгааны ажлын танилцуулга, хэлэлцүүлэг болно. Хэлэлцүүлэг ХЗҮХ /Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн/-ийн 3 давхарт 304 тоотод болох ба олон нийтэд нээлттэй юм. Иргэд, ТББ-ууд оролцохыг хүсвэл 7000-8688 утсанд хандан бүртгүүлнэ үү. <div><br></div><div>"Иргэдийн оролцоо II" төсөл</div>
Их-Уул сумынхан байгаль орчны асуудлаар хэлэлцэж байна

27-04-2018

Сумын номын сангаар шагаахуйд...

20-04-2018

Чойбалсан хотоос холгүйхэн орших Чойбалсан суманд

15-04-2018

"Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо" хөтөлбөрийн 1-р шат дуусч, төгсөгчдөө хүлээн авлаа

11-04-2018


28


2017/1

"Иргэдийн оролцоо II" төслийн танилцуулга

01


2017/1

Шууд ардчилал-иргэдийн оролцоо (Иргэний танхим, Орон нутгийн хөгжлийн сан)

01


2017/1

"Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ" судалгааны тайлан

01


2017/1

Багийн түвшинд иргэдийн оролцоо, эргэх холбоог сайжруулах нь: иргэдийн хурлын гарын авлага

01


2017/1

“Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд төсөв, иргэдийн оролцоог үр дүнтэй ашигласан туршлага, сургамж”


Брийзи Крис
Брийзи Крис
илгээсэн санаачлага

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ авна уу. Уул нь тэтгэвэртээ гарах насны л хүн харагдана....

19/04/2018

0
15

Брийзи Крис
Брийзи Крис
илгээсэн санаачлага

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ авна уу. Уул нь тэтгэвэртээ гарах насны л хүн харагдана....

19/04/2018

0
7

Брийзи Крис
Брийзи Крис
илгээсэн санаачлага

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ

Сайн байна уу. УНТЭ 1р эмнэлэгийн эхоны тасагийн үүдэнд сууж байгаа сувилагч нь харилцааны ёс зүй гэж юуч алга хүмүүсийг загнаж, зандчиж хүмүүсийг ялгаварлаж харицаж байна. Эсвэл арын хаалгаар хүмүүсийг оруулж байна. Энэ хүндээ арга хэмжээ авна уу. Уул нь тэтгэвэртээ гарах насны л хүн харагдана.....

19/04/2018

0
6