МИНИЙ ОРОЛЦОО

Lights


Ном хандивлах аян эхэллээ


Манай төсөл хэрэгжиж буй гурван сумын (Завхан аймгийн Их-Уул сум, Хэнтий аймгийн Норовлин сум, Дорнод аймгийн Чойбалсан сум) номын сангийн номын фондыг баяжуулах аян эхэллээ.

Монгол улсын

ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

72%

28%

72% Complete


Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр орон нутагаас иргэдийн өмнө тулгарсан асуудал, шаардлагад илүү нийцсэн шийдвэр гаргадаг болно

Дэлгэрэнгүй

Төслийн танилцуулга

<div>Монгол Улсын төрөөс ардчиллыг бэхжүүлж, төвлөрлийг сааруулах нь үр дүнтэй, хүртээмжтэй, тогтвортой хөгжилд хүрэх гол шинэчлэл гэж үзэн энэ хүрээнд сайн засаглалын үндэс суурь болох шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, төрийн хариуцлагын тогтолцоог сайжруулахыг зорьж байна. Швейцарийн Холбооны Улс нь Иргэдийн оролцоо төслийн хоёр дугаар үе шатны хүрээнд төрийн үйл хэрэг, шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог хангах эрх зүйн орчныг сайжруулах, хэрэгжилтийг хангахад Монгол Улсад тууштай дэмжлэг үзүүлж байна.</div>
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО II ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД “ЗАСАГЛАЛД ЗАЛУУ СЭТГҮҮЛЧДИЙН ОРОЛЦОО” ХӨТӨЛБӨРИЙГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

14-12-2017

Гэрэл зургийн уралдаан зарлагдлаа

06-11-2017

Ном хандивлах аян эхэллээ

01-11-2017

Завхан аймгийн Их-Уул суманд ажиллаж байна

24-10-2017


01


2017/1

Шууд ардчилал-иргэдийн оролцоо (Иргэний танхим, Орон нутгийн хөгжлийн сан)

01


2017/1

"Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ" судалгааны тайлан

01


2017/1

Багийн түвшинд иргэдийн оролцоо, эргэх холбоог сайжруулах нь: иргэдийн хурлын гарын авлага

01


2017/1

“Сумын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд төсөв, иргэдийн оролцоог үр дүнтэй ашигласан туршлага, сургамж”

05


2017/1

Залуучуудын оролцоо бидний ирээдүй


Б. Цэнд-Аюуш
илгээсэн санаачлага

HI how are you

HI how are you...

22/06/2017

0
592

Б. Цэнд-Аюуш
илгээсэн санаачлага

dainuu

dainuu...

19/06/2017

0
139

android
илгээсэн санаачлага

tttt

tttt...

19/06/2017

0
125