МИНИЙ ОРОЛЦОО

Lights


“Иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай” хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг


Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Иргэдийн оролцоо” төслийн хүрээнд боловсруулагдаж байгаа “Иргэний улс төрийн эрхийн тухай” хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг 2016 оны 4 дүгээр сарын 25-наас 5 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд 21 аймагт зохион байгуулагдлаа.

Монгол улсын

ИРГЭДИЙН НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО

72%

28%

72% Complete


Иргэдийн оролцоо нэмэгдсэнээр орон нутагаас иргэдийн өмнө тулгарсан асуудал, шаардлагад илүү нийцсэн шийдвэр гаргадаг болно

Дэлгэрэнгүй

Төслийн танилцуулга

Ардчилал, иргэдийн оролцоо нь монголчуудын хувьд шинэ зүйл биш юм. 1992 онд баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд “…ард түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, мөнхүү эрхээ сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаар уламжлан эдэлнэ”; 1995 оны Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуульд шууд ардчиллын нэгэн хэрэгсэл болох эрх бүхий төрийн байгууллагаас санаачлах бүх нийтийн санал асуулгыг тусгасан байдаг. Ийнхүү хуулиар зохицуулсан хэдий ч иргэдийн оролцооны түвшин төдийлөн хангалтгүй хэвээр байв. Харин 2011 оноос төрийн үйл хэрэгт шууд ардчилал, иргэдийн оролцоог бэхжүүлэхэд анхаарч, энэ үйл хэргийг Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж манлайлж байна. Энэ хүрээнд Төсвийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Хууль тогтоомжийн тухай болон Нийтийн сонсголын тухай хуулийг баталсан нь иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чухал ахиц дэвшил болж байна. Мөн иргэд хамтарч хэлэлцүүлэг хийх, хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн иргэний танхимыг нийт аймаг, сумд, дүүргүүдэд байгуулаад байна.
ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТАЛААРХИ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ХЭРЭГЖИЛТЭНД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАР

18-05-2017

ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТАНД НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАР

18-05-2017

Төслийн ажилтны сонгон шалгаруулалт

12-05-2017

Ц.Нарантуяа: Иргэд өөрсдийнхөө эрх мэдлийг намуудад өгөхийг хүсэхгүй байгаа

30-04-2017


05


2017/1

Залуучуудын оролцоо бидний ирээдүй

30


2017/1

Mongolian path towards democracy: Development and Lessons /in English/


Б. Цэнд-Аюуш
илгээсэн санаачлага

HI how are you

HI how are you...

22/06/2017

0
360

Б. Цэнд-Аюуш
илгээсэн санаачлага

dainuu

dainuu...

19/06/2017

0
72

android
илгээсэн санаачлага

tttt

tttt...

19/06/2017

0
59