Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.

Уул уурхай , хүнд үйлдвэрийн яам

Уул уурхай , хүнд үйлдвэрийн яам

   Санаачлага Илгээх