МИНИЙ ОРОЛЦОО


Уул уурхай , хүнд үйлдвэрийн яам

Уул уурхай , хүнд үйлдвэрийн яам

   Санаачлага Илгээх