Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

   Санаачлага Илгээх