Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

   Санаачлага Илгээх