Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.

Барилга, хот байгуулалтын яам

Барилга, хот байгуулалтын яам

   Санаачлага Илгээх