Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.


Гэр хорооллоор хийсэн аялал


"Иргэдийн оролцоо II" төсөл болон "Бодлогод залуусын хяналт" ТББ хамтран хэрэгжүүлж буй "Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо" хөтөлбөрийн 1-р үе шатны үйл ажиллагааны хүрээнд "Гэр иргэдийн оролцоотой амьдрах орчны зураглалын төв" ТББ-тай хамтран 2018 оны 2 дугаар сарын 24-ны өдөр GER AREA TOUR -ыг зохион байгууллаа. Аялал Дарь эх цогцолбор, Дамбын рашаан, Олон нийтийн талбай, Ухаалаг хогийн цэг болон Ногоон нуур цэцэрлэгт хүрээлэн гэсэн 5 газраар үргэлжилсэн бөгөөд хоттойгоо танилцах сайхан боломж байлаа. 

2018-02-26