Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.


Залуу сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулж байна


"Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо" хөтөлбөрийн 1-р шатны сургалт өнөөдөр ХЗҮХ-ийн сургалтын танхимд болж байна. Хөтөлбөрийг санаачилан хамтран ажиллаж буй "Бодлогод залуусын хяналт" ТББ-ын захирал Ц.Мандхайхатан оролцогчдоор хөтөлбөрийн хугацаанд юу сурсан талаар мэдлэгийн зураглал хийлгэн сургалтын эхний өдрийг нээсэн юм. Өнөөдрийн сургалтаар манай оролцогчдод "Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд" ТББ -ын Удирдах зөвлөлийн гишүүн Ч.Уянга, Монгол Улсын Их Сургууль, Хууль Зүйн Сургуулийн багш  нар  хамтран ажиллаж, зааж сургах болно.

2018-03-03