Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.


#Selfie Talk-ийн энэ удаагийн дугаараар иргэний оролцоог онцоллоо.


Залуус бид иргэний оролцоог яршигтай, төвөгтэй зүйл мэтээр хардаг нь үнэн юм. Тэгвэл иргэний оролцоо гэдэг нь үнэхээр тийм яршигтай асуудал мөн үү? 

link

 

2019-03-07