Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.


Иргэдийн оролцоо төсөл Завхан аймгийн Их-Уул суманд хэрэгжиж байна


Завхан аймгийн Их-уул сум хот хоорондын зам дагуу байрладаг. Тиймээс явуулын болон суурин иргэдийн хог хаягдал ихсэж, байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөх болжээ. Иймд сумын иргэд өөрсдөө санаачлан, "Энгийн хог хаягдал"-ын журмыг боловсруулан хэрэгжүүлэх талаар санаачилга гарган ажилласан. Энэ хүрээнд Иргэдийн оролцоо II төслөөс арга зүйн дэмжлэг үзүүлснээр "Энгийн хог хаягдлын журам"-ыг боловсруулан, Завхан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлээд байна. 

Сумын хог хаягдал хаанаас үүсээд буй болон хэрхэн шийдвэрлэх талаар газрын зургын арга ашиглан хийсэн сургалтын видеог дороос үзнэ үү.

 

2019-05-28