Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.

Завхан аймгийн Их-Уул суманд ажиллаж байна

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг хамтран Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөрийн хүрээнд "Иргэдийн оролцоо II" төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Тус төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд Иргэний оро


2017-10-24

Дэлгэрэнгүй