Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.

"ЗАСАГЛАЛД ЗАЛУУ СЭТГҮҮЛЧДИЙН ОРОЛЦОО-2021" ХӨТӨЛБӨР ЗАРЛАГДЛАА

Засаглалыг дэмжих, төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөрийн хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарын хөгжлийн агенлтлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй Иргэдийн оролцоо төслийн дэмжлэгтэйгээр Бодлогод залуусын хяналт ТББ-аас &ld


2021-09-30

Дэлгэрэнгүй

Хууль зүйн туслалцааны төвтэй хамтран ажиллана

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтарсан Иргэдийн оролцоо төслийн төлөөлөл 2021 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдөр Хууль зүйн туслалцааны төвийн Захирал А.Оюунчимэг, Захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарг


2021-09-01

Дэлгэрэнгүй

Эрх зүйн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн судалгааны үр дүнг танилцууллаа

Хүүхэд, залуучуудыг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, тэдний эрх зүйн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хариуцлагатай иргэн болгон төлөвшүүлэхэд зорилгоор Ерөнхий боловсролын ахлах анги, их, дээд сургуулийн эрх зүйн мэргэжлийн бус 1-2 дугаар


2021-06-23

Дэлгэрэнгүй

Зөвлөх үйлчилгээний зарлал

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй Иргэдийн оролцоо төслөөс ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН СУРАГЧИД, ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖЛИЙН БУС 1-2


2021-06-18

Дэлгэрэнгүй

Өргөдлийг хүлээн авах хугацаа 2021 оны 5 сарын 21 өдрийг хүртэл сунгагдлаа!

Өргөдлийг хүлээн авах хугацаа 2021 оны 5 сарын 21 өдрийг хүртэл сунгагдлаа! ЗАЛУУЧУУД ТӨСӨВТ 2020 хөтөлбөрийг Өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд ТББ “Иргэдийн оролцоо” төслийн дэмжлэгтэйгээр 2 дах удаагаа зохи


2021-05-17

Дэлгэрэнгүй

2021-02-25

Дэлгэрэнгүй