Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.

2018-04-02

Дэлгэрэнгүй

2018-03-07

Дэлгэрэнгүй

Залуу сэтгүүлчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулж байна

"Засаглалд залуу сэтгүүлчдийн оролцоо" хөтөлбөрийн 1-р шатны сургалт өнөөдөр ХЗҮХ-ийн сургалтын танхимд болж байна. Хөтөлбөрийг санаачилан хамтран ажиллаж буй "Бодлогод залуусын хяналт" ТББ-ын захирал Ц.Мандхайхатан оролцогчдоор хөтөлбөрийн хугацаанд


2018-03-03

Дэлгэрэнгүй