Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.

1000 сонсохоор 1 үз: "Аймгийн эмзэг бүлгийн иргэдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх" төсөлтэй танилцлаа.

ХЗДХЯ, ШХА-ийн хамтарсан "Иргэдийн оролцоо II" төсөл Дорнод аймгийн Чойбалсан суманд хэрэгжүүлж буй төслийнхээ хүрээнд сайн туршилга судлах зорилгоор ШХА, Дэлхий банк болон Ардчиллын боловсрол төв (demo), иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтран 


2018-05-14

Дэлгэрэнгүй

2018-05-08

Дэлгэрэнгүй

"Монгол Улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны талаархи зохицуулалтын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ" судалгааны тайлангийн танилцуулга, хэлэлцүүлэг боллоо.

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн хамтарсан "Иргэдийн оролцоо II" төслийн захиалгаар "Хохирогчийн эрхийн судалгааны төв" ТББ болон судлаач, хуульчид хамтран хийсэн "Монгол Улсын хуулиуд дахь иргэний оролцооны


2018-04-30

Дэлгэрэнгүй

2018-04-27

Дэлгэрэнгүй

Сумын номын сангаар шагаахуйд...

Завхан аймгийн Их-Уул сумын номын сан Соёлын төвдөө байрладаг. Нийт 7000 гаруй номын фондтой гэж бүртгэгдсэн байдаг ч тэн хагасаас илүү нь буюу 4000 гаруй ном нь чанарын шаардлага хангахаа болж, хуудас нь сэмэрч, хөгцөрч мууджээ. Харин улсаас жил бүр


2018-04-20

Дэлгэрэнгүй

2018-04-15

Дэлгэрэнгүй