Та санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлоо энэ хэсэгт оруулна уу.

2018-06-07

Дэлгэрэнгүй

2018-05-28

Дэлгэрэнгүй

1000 сонсохоор 1 үз: "Аймгийн эмзэг бүлгийн иргэдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх" төсөлтэй танилцлаа.

ХЗДХЯ, ШХА-ийн хамтарсан "Иргэдийн оролцоо II" төсөл Дорнод аймгийн Чойбалсан суманд хэрэгжүүлж буй төслийнхээ хүрээнд сайн туршилга судлах зорилгоор ШХА, Дэлхий банк болон Ардчиллын боловсрол төв (demo), иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтран 


2018-05-14

Дэлгэрэнгүй